سایت های کانون های مساجد
سامانه بچه های مسجد خبرگزاری شبستان جشنواره بزرگ جوانان مساجد کتابخانه مساجد مسجد نما دستیار فعالان مسجدی


یکی از راه های مهم و کم هزینه تبادل اطلاعات انتشار اخبار از ریق خبرگزاری هاست. به همین منظور کانون های فرهنگی هنری می تواندد جهت انعکاس اخبار خود با واحد خبرگزاری شبستان (سرکار خانم آجرلی) مستقر در دبیرخانه استان تماس حاصل نموده و اخبار خود را جهت درج در خبرگزاری کشوری شبستان و همچنین سایت اطلاع رسانی کانون های مساجد استان مرکزی اعلام نمایند

.

۹۵/۰۹/۰۹
روابط عمومی

رهبر انقلاب:من عرض میکنم ما از تحریم نباید بنالیم؛ از تحریم‌کننده‌ها هم -که آمریکا و اروپا هستند- توقّع زیادی‌ای نباید داشته باشیم...امروز همه قبول دارند که دشمن در حال جنگ اقتصادی با ما است؛ این را همه میدانند. البتّه این را که دشمن در حال جنگ با ما است، همیشه ما تکرار میکردیم، میگفتیم، [امّا] بعضی باور نمیکردند؛...من عرض میکنم سیاست و قدرت در غرب، در دولتهای غربی اعمّ از آمریکا و اروپا، هم ظالم است...عرض من این است که آنچه در گام دوّم انقلاب باید اتّفاق بیفتد، اوّلاً شناختن و جدّی گرفتن داشته‌های خود [است]